FASADPUTSNING I LINDESBERG

Just nu byggs det två nya bostadshus till kvarteret Gåsen i centrala Lindesberg. Mikko Paananen och hans arbetslag från Mur & Puts är på plats för 16 veckors putsarbete av husens fasad.

Asplunds Bygg ansvarar för byggnationen av två nya bostadshus i centrala Lindesberg. Husen är belägna vid Lindessjön och löper utmed gatan i samma linje som stadens övriga historiska byggnader. Mur & Puts har anställts för ett putsarbete av båda husens fasad. Ett arbete som Mikko Paananen och hans arbetslag är fullt redo att ta sig ann.

– Vi är inne på tredje arbetsveckan av totalt 16. Det är ordning och reda på arbetet som alltid hos Mur & Puts, säger Mikko Paananen, arbetsledare för putslaget som är på plats.

Hur kommer arbetet av fasaderna att gå till?

– Det är ett tätskikt som vi först lägger på över trästommen då det inte får komma in något vatten. Vi limmar också på en 20 centimeters cellplast av frigolit och putsar därefter med en tunn puts på det. Till sist så sker en färgning av fasaden.

Som Mikko beskriver så har byggnaderna förordrats med trästommar. Det beror på att dessa kan byggas kostnadseffektivt och att de ger lätta hus. Husen har därmed till fördel byggts med ett indrag i bottenvåningarna för att hantera eventuella översvämmningsrisker.

– Trästommarna gör arbetet lite annorlunda då de behövs tätas innan putsning. Det är egentligen ingenting som komplicerar arbetet mer än att det blir mer jobb och därmed tar längre tid. Men det är ingenting som kommer försvåra arbetet för mig och mina killar, avslutar Mikko med ett leende.

GODA REFERENSER FRÅN HALLBO EFTER SLUTFÖRT ARBETE

Mur och Puts har under sensommaren utfört putsarbeten på en anrik byggnad på Västra Storgatan i Hallsberg. Arbetet är utfört på beställning an Hallbo och med Byggtema som totalentreprenör.

Läs mer »

FASADRENOVERING I HALLSBERG

På Västra Storgatan i Hallsberg utför Hallbo en omfattande renovering av ett gammalt sekelskifteshus. Mur och Puts har fått uppdraget att renovera fasaden, fönstersmygar och skorstenar på den anrika byggnaden.

Läs mer »

BLÅ HUSET I KARLSKOGA BLIR BLÅTT IGEN

Blå huset på Centrumplan i Karlskoga ska bli blått igen. Den utvändiga renoveringen sköts av Mur och Puts.

Läs mer »
[recaptcha]