TILLÄGGSISOLERING & FASADPUTS AV LÄGENHETSHUS I HALLSBERG

 

Fredrik Johansson och hans medarbetare Oskar, som även är hans brorsson, är på plats vid Fredsgatan i Hallsberg. Där renoverar de just nu fasaden av ett lägenhetshus.

Fredrik och Oskar klättrar ned från den fem våningars höga byggnadställningen som löper runt hela lägenhetshuset, båda med ett stort leende på läpparna. De, tillsammans med en lärling, har arbetat med detta projekt sedan knappt en månad tillbaka – och har redan kommit långa vägar.

– Hela framsidan är i stort sett klar. Den ena kortsidan är vi nästan färdiga med all puts på. Just nu är det baksidan vi arbetar med, där vi lägger ytterligare isolering. Sen väntar nästa kortsida, men det dröjer nog inte långt förrän vi är klara med allt, säger Fredrik och Oskar nickar instämmandes.

Fredrik och Oskar har båda arbetat på Mur och Puts i numera fyra år. De har sedan tidigare gjort flera fasadarbeten tillsammans och tycker samarbetet sinsemellan fungerat jättebra.

– Jag står som arbetsledare för projektet, men Oskar har inga problem med att flika in när det behövs. Det känns skönt att arbeta med grabben, inte bara för att vi är släkt, men också för att han har väldigt bra kunskaper, berättar Fredrik.

Kan ni berätta mer om arbetet?
– Det är Hallsbergs Bostadsstiftelse (HallBo) som är beställare. Projektet innefattar en ny fasad, där vi börjat med att tilläggsisolera hela bostaden. Det gör vi på den befintliga fasaden. Då skruvar vi helt enkelt in de åtta centimeters tjocka isoleringsplattorna direkt i väggen. Därefter lägger vi ett nät, även kallat putsbärare, som bruket fastnar i. Först grundar man och sedan kommer en stockning. Därefter väntar finputs som vi även ska måla.

Hur stor är fasadytan som ni arbetar med?
– Den är cirka 1600 kvadratmeter, vilket utgör ett ganska stort arbete för tre yrkesarbetare. Just nu ligger vi väldigt gott till, så vi blir nog klara i höst, avslutar Fredrik.

GODA REFERENSER FRÅN HALLBO EFTER SLUTFÖRT ARBETE

Mur och Puts har under sensommaren utfört putsarbeten på en anrik byggnad på Västra Storgatan i Hallsberg. Arbetet är utfört på beställning an Hallbo och med Byggtema som totalentreprenör.

Läs mer »

KVARTERET HARVEN I HALLSBERG FÅR NY PUTSFASAD

Kvarteret Harven får sig en rejäl upprustning både in- och utvändigt. Lägenhetshusen ska bland annat förses med ny fasad och större balkonger, med Mur och Puts som helentreprenör för båda.

Läs mer »

RENOVERING AV OP SKOLAN I ÖREBRO

OP Skolan i Örebro genomgår en omfattande renovering. Där Byggtema, på beställning av Futurum ska utföra diverse renoveringsarbeten.

Läs mer »

    [recaptcha]